تحصیلات

کارشناس ارشد فیزیولوژی____ ۱۳۹۳-۱۳۹۵

دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

نوین پال ____ ۱۴۰۰ تا کنون

مدیر عامل - هم‌بنیانگذار

توسان فناوری پارس ____ ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

رئیس هیئت مدیره - بنیانگذار

شهر اینترنت ____ ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیرفنی و برنامه نویس

راه‌های ارتباطی

تلفن

۰۲۱-۷۹۵۶۹-۰۰۰

ایمیل

adigozal@novinpal.ir