کارمزدها

تعرفه و کارمزد خدمات پرداخت یاری نوین پال

کارمزد رایگان

با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا و بررسی خدمات نوین پال، در ماه اول عضویت، هیچ کارمزدی کسر نخواهد شد و تسویه حساب کاملا رایگان می باشد.

کارمزد رایگان نوین پال

استفاده از تمامی خدمات نوین پال کاملا رایگان است.

کارمزد کمتر

پس از اتمام دوره آزمایشی یک ماهه، کارمزد نوین پال جزو مزایای رقابتی این مجموعه محسوب شده و نسبت به سایر پرداخت یاری ها قابل مقایسه است.

کارمزد نوین پال

کارمزد نوین پال به ازای هر تراکنش فقط ۱ درصد تا سقف ۴ هزار تومان است

عضویت رایگان

دریافت یک ماه استفاده کامل از خدمات نوین پال به صورت کاملا رایگان به عنوان هدیه ثبت نام شما