تسهیم

به سادگی درآمد خود را تقسیم و به حساب های خود یا شرکای خود واریز نمایید

سرویس تسهیم پرداخت یاری نوین پال

اگر کسب و کار شما ذی‌نفع‌ یا شریک دارد براحتی می توانید با مشخص نمودن سهم هر یک از شرکا، مبالغ حاصل از تراکنش و درآمدهای خود را بین حساب‌های مختلف تسهیم کنید.

سرویس تسهیم

تسهیم بر تراکنش

می توانید ذی نفعان هر تراکنش را با درصد سهم تعیین نموده تا پس از انجام تراکنش مبالغ با درصدهای مشخص شده توسط شما به حساب های ذی نفعان واریز و تسویه شود.

تسهیم بر تراکنش
تسهیم کیف پول

تسهیم کیف پولی

هنگام درخواست برداشت یا تسویه از مبالغ موجود در کیف پول کسب و کار شما، می توانید شرکا و ذی نفعان را با درصد سهم تعیین نموده تا به میزان مشخص شده توسط شما تسویه به حساب های ذی نفعان صورت بپذیرد.

عضویت رایگان

دریافت یک ماه استفاده کامل از خدمات نوین پال به صورت کاملا رایگان به عنوان هدیه ثبت نام شما