ترجمه مستندات نوین پال

مقدمه

  API Endpoints

    https://api.novinpal.ir/invoice/request
    https://api.novinpal.ir/invoice/start/{{refId}}
    https://api.novinpal.ir/invoice/verify
    https://api.novinpal.ir/invoice/reverse
    

به راهنمای سرویس درگاه پرداختی اینترنتی (IPG) نوین‌پال خوش آمدید. این مستندات جهت آسانی استفاده شما از سرویس‌های نوین‌پال جمع آوری شده‌اند. در صورت بروز هر گونه سوال با تیم فنی نوین‌پال تماس بگیرید. وظیفه همکاران ما پاسخ به پیام‌های شما در اسرع وقت است.

لطفا قبل از پیاده‌سازی به نکات زیر توجه نمایید:

 • API های نوین‌پال RESTful می‌باشند و درخواست‌ها و پاسخ‌ها به صورت Form-Data رد و بدل می‌شوند.
 • نوین‌پال تنها به درخواست‌هایی که تحت دامنه معرفی شده از طرف پذیرنده ارسال می‌شوند پاسخ خواهد داد.
 • در صورت دریافت هرگونه خطا از جانب نوین‌پال، پس از بررسی مقادیر ارسالی خود، این خطا را به همراه مقادیر ارسالی و مقادیر پاسخ‌ دریافتی را برای ما ارسال کنید. از امکان بروز خطا توسط نوین‌پال باخبریم و به سرعت در راستای حل مشکل قدم برخواهیم داشت!

دانلود نمونه کالکشن پست من نوین پال novinpal.postman_collection.json

مراحل راه‌اندازی

استفاده و راه‌اندازی سرویس درگاه پرداخت اینترنتی نوین‌پال پیچیده نیست. تنها کافیست سه مرحله زیر را به‌درستی پیاده کنید!

1. درخواست پرداخت - Request

برای راه‌اندازی درگاه شما، نوین‌پال نیاز به اطلاعات سفارش شما دارد که ارسال آن‌ها از طریق این پایانه ممکن می‌باشد. در جواب این پایانه refId را به‌عنوان شناسه مرجع پرداخت دریافت خواهید کرد.

2. شروع پرداخت - Start

با ارسال refId به این پایانه صفحه‌ی پرداخت برای شما نمایان می‌شود و شما آماده‌ی پرداخت هستید.

3. تأیید پرداخت - Verify

نوین‌پال وضعیت پرداخت هر سفارش را به آدرس return_url ای که برای آن سفارش ثبت کرده‌اید ارسال می‌کند. پس از آن نیاز است که شما متد تایید تراکنش را فرخوانی کنید. تایید موفقیت‌آمیز بودن پرداخت از طریق این پایانه میسر است.

با طی شدن مسیر ذکر شده روند پرداخت یک سفارش پایان می‌یابد. مبلغ واریزی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بسته به تنظیمات حساب کاربری شما به حساب تعیین‌شده توسط شما واریز می شود.

درخواست پرداخت - Request

از این پایانه جهت ارسال اطلاعات سفارش و ثبت آن در سیستم نوین‌پال استفاده کنید.

اطلاعات درخواست

POST https://api.novinpal.ir/invoice/request

بدنه درخواست


POST
https://api.novinpal.ir/invoice/request
{
  "api_key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "amount": 10000,
  "return_url": "http://yourapiurl.com/callback.php",
  "order_id": "NP-88999",
  "description": "Sample description",
  "mobile": "09129999999",
  "card_number": "610433******2024
}
        
پارامتر ضروری؟ نوع توضیحات
api_key بله رشته (String) کلید API شما
amount بله عدد (Long) مبلغ کل سفارش (به ریال)
return_url بله رشته (String) آدرسی از سایت پذیرنده که نوین‌پال اطلاعات پرداخت را به آن ارسال خواهد کرد.
order_id بله رشته (String) شناسه سفارش منحصربه‌فرد شما
description خیر رشته (String) توضیحات مربوط به سفارش
mobile خیر رشته (String) با فرستادن شماره موبایل کاربران خود، شماره کارت‌های ثبت‌شده مشتریان در درگاه پرداخت جهت انتخاب ظاهر می‌شوند.
card_number خیر رشته (String) در صورت نیاز به احراز هویت پرداخت کننده (تطبیق کارت پرداخت کننده با کارت ارسالی از سوی شما)
توجه: شماره کارت باید کامل و صحیح ارسال شود در غیر اینصورت پرداخت تایید نمی‌شود

بدنه پاسخ

در صورت موفقیت آمیز بودن

در صورت صحت اطلاعات ارسالی پاسخی حاوی شناسه مرجع و کد وضعیت بازگردانده خواهد شد.


{
  "refId": "447515262",
  "status": 1,
}
        
در صورت رد درخواست

در صورت رد پاسخی حاوی کد وضعیت، کد خطا و شرح خطا بازگردانده خواهد شد.


{
  "status": 0,
  "errorCode": 103,
  "errorDescription" : "return url is invalid"
}
        

جدول status

کد توضیحات
1 تأیید درخواست
0 رد درخواست

جدول errorCode

کد توضیحات
100 درخواست موفقیت آمیز بود
101 آی پی سایت پذیرنده مجاز نیست
102 ترمینال بلاک شده است
103 آدرس بازگشتی متعلق به سایت پذیرنده نیست
104 خطای PSP
107 PSP یافت نشد
108 خطای سرور
110 مبلغ اشتباه وارد شده یا کمتر از 10000 ریال است
111 کلید API اشتباه است
112 پذیرنده غیرفعال است
114 متد ارسال شده اشتباه است
115 ترمینال تأیید نشده است
116 ترمینال غیرفعال است
117 ترمینال رد شده است
118 ترمینال تعلیق شده است
119 ترمینالی تعریف نشده است
120 حساب کاربری پذیرنده به حالت تعلیق درآمده است
121 حساب کاربری پذیرنده تأیید نشده است
122 حساب کاربری پذیرنده یافت نشد
123 کارت نامعتبر است (عدم تطبیق کارت ارسالی با کارت پرداختی)

شروع پرداخت - Start

از این پایانه جهت ورود به صفحه‌ی پرداخت و شروع پرداخت استفاده کنید.

اطلاعات درخواست

GET https://api.novinpal.ir/invoice/start/{{refId}}

بدنه درخواست

با ارسال refId به آدرس بالا و باز کردن این صفحه در مرورگر به صفحه‌ی پرداخت منتقل خواهید شد.

پاسخ - Callback

نوین‌پال اطلاعات پرداخت یک سفارش را در زمان تغییر وضعیت به return_url ثبت شده برای آن سفارش ارسال می‌کند.

این اطلاعات به صورت Query String و از طریق متد GET برای return_url ارسال می‌شوند.

برای پایان دادن به جلسه پرداخت یک سفارش در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت، حتما از طریق پایانه‌ی تایید پرداخت‌ اقدام به تایید اطلاعات دریافتی نمایید.

بدنه Callback

پارامتر توضیحات
success در صورت موفقیت آمیز بودن تراکنش 1، در غیر این صورت 0 است
refId شناسه مرجع جلسه‌ی پرداخت
code کد وضعیت پرداخت
invoiceNumber شناسه سفارش ارسال شده در هنگام درخواست پرداخت
amount مبلغ تراکنش

مثال

https://return-url.com/callback?refId=999999&success=1&code=100&invoiceNumber=888888&amount=10000

جدول code

کد توضیحات
100 تراکنش موفقیت آمیز بود
109 تراکنش ناموفق بود
104 خطای PSP
107 PSP یافت نشد
108 خطای سرور
114 متد ارسال شده اشتباه است
115 ترمینال تأیید نشده است
116 ترمینال غیرفعال است
117 ترمینال رد شده است
118 ترمینال تعلیق شده است
119 ترمینالی تعریف نشده است
120 حساب کاربری پذیرنده به حالت تعلیق درآمده است
121 حساب کاربری پذیرنده تأیید نشده است
122 حساب کاربری پذیرنده یافت نشد

تأیید پرداخت - Verify

از این پایانه جهت تایید موفقیت‌آمیز بودن پرداخت و پایان دادن به یک جلسه‌ی پرداخت استفاده نمایید.

تایید پرداخت

همان‌طور که قبلا اشاره شد نوین‌پال با ارسال اطلاعات پرداخت به return_url ثبت‌شده، شما را از وضعیت یک پرداخت مطلع می‌سازد. این پایانه جهت اطمینان نوین‌پال از دریافت این اطلاعات توسط شما و خاتمه‌دادن پروسه پرداخت سفارش تعبیه شده‌است.

اطلاعات درخواست

POST https://api.novinpal.ir/invoice/verify

بدنه درخواست


POST
https://api.novinpal.ir/invoice/verify
{
  "api_key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "ref_id": 99999999,
}
        
پارامتر ضروری؟ نوع توضیحات
api_key بله رشته (String) کلید API شما
ref_id بله رشته (String) شناسه مرجع سفارش که در بدنه پاسخ به "درخواست پرداخت - Request" برای شما ارسال می شود

بدنه پاسخ

در صورت موفقیت آمیز بودن

در صورت صحت اطلاعات ارسالی پاسخی حاوی اطلاعات تراکنش بازگردانده خواهد شد.


{
  "paidAt": "2022-12-07 19:59:45",
  "cardNumber": "6104-33**-****-6047",
  "status": 1,
  "amount": 10000,
  "refNumber": "638060399619297999",
  "refId": "509744199",
  "description": "Sample description",
  "orderId": "9999999",
  "verifiedBefore": false,
}
        
پارامتر توضیحات
paidAt تاریخ پرداخت سفارش (در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت)
cardNumber شماره کارت پرداخت کننده (Mask شده)
status وضعیت پرداخت
amount مبلغ سفارش (به ریال)
refNumber شناسه مرجع بانکی تراکنش (در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت)
refId شناسه مرجع تراکنش نزد نوین‌پال
description توضیحات تراکنش (در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت)
orderId شناسه سفارش (در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت)
verifiedBefore در صورتی که تراکنش قبلاً توسط شما تأیید شده باشد این مقدار true برگردانده خواهد شد

جدول status

کد توضیحات
1 تراکنش موفقیت آمیز بوده است
0 در انتظار پرداخت
-1 تراکنش ناموفق بوده است
-2 خطای سرور

در صورت رد درخواست

در صورت رد درخواست، پاسخی حاوی کد وضعیت، کد خطا و شرح خطا بازگردانده خواهد شد.


{
  "status": 0,
  "errorCode": 101,
  "errorDescription" : "access denied"
}
        

جدول errorCode

کد توضیحات
100 درخواست موفقیت آمیز بود
101 آی پی سایت پذیرنده مجاز نیست
102 ترمینال بلاک شده است
103 آدرس بازگشتی متعلق به سایت پذیرنده نیست
104 خطای PSP
107 PSP یافت نشد
108 خطای سرور
110 مبلغ اشتباه وارد شده یا کمتر از 10000 ریال است
111 کلید API اشتباه است
112 پذیرنده غیرفعال است
114 متد ارسال شده اشتباه است
115 ترمینال تأیید نشده است
116 ترمینال غیرفعال است
117 ترمینال رد شده است
118 ترمینال تعلیق شده است
119 ترمینالی تعریف نشده است
120 حساب کاربری پذیرنده به حالت تعلیق درآمده است
121 حساب کاربری پذیرنده تأیید نشده است
122 حساب کاربری پذیرنده یافت نشد

برگشت وجه تراکنش - Reverse

از این پایانه جهت برگشت وجه یک تراکنش موفق (Reverse) تا حداکثر 120 دقیقه پس از تراکنش استفاده نمایید.

برگشت تراکنش

در نوین پال می توانید بنا به هر دلیلی تراکنش و پرداختی موفق مشتریان خود را با عملیات Reverse لغو و به صورت خودکار وجه پرداختی آن ها را عودت دهید. توجه فرمایید که این عمل می بایست حداکثر تا 120 دقیقه (2 ساعت) پس از تراکنش و پس از وریفای کردن تراکنش صورت بپذیرد.

اطلاعات درخواست

POST https://api.novinpal.ir/invoice/reverse

بدنه درخواست


POST
https://api.novinpal.ir/invoice/reverse
{
  "api_key": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "ref_id": 99999999,
}
        
پارامتر ضروری؟ نوع توضیحات
api_key بله رشته (String) کلید API شما
ref_id بله رشته (String) شناسه مرجع سفارش که در بدنه پاسخ به "درخواست پرداخت - Request" برای شما ارسال می شود

بدنه پاسخ

در صورت موفقیت آمیز بودن

در صورت صحت اطلاعات ارسالی پاسخی حاوی اطلاعات تراکنش بازگردانده خواهد شد.


{
  "paidAt": "2022-12-07 19:59:45",
  "cardNumber": "6104-33**-****-6047",
  "status": 1,
  "amount": 10000,
  "refNumber": "638060399619297999",
  "refId": "509744199",
  "description": "Sample description",
  "orderId": "9999999",
  "verifiedBefore": false,
}
        
پارامتر توضیحات
paidAt تاریخ پرداخت سفارش (در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت)
cardNumber شماره کارت پرداخت کننده (Mask شده)
status وضعیت پرداخت
amount مبلغ سفارش (به ریال)
refNumber شناسه مرجع بانکی تراکنش (در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت)
refId شناسه مرجع تراکنش نزد نوین‌پال
description توضیحات تراکنش (در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت)
orderId شناسه سفارش (در صورت موفقیت‌آمیز بودن پرداخت)
verifiedBefore در صورتی که تراکنش قبلاً توسط شما تأیید شده باشد این مقدار true برگردانده خواهد شد

جدول status

کد توضیحات
1 تراکنش موفقیت آمیز بوده است
0 در انتظار پرداخت
-1 تراکنش ناموفق بوده است
-2 خطای سرور

در صورت رد درخواست

در صورت رد درخواست، پاسخی حاوی کد وضعیت، کد خطا و شرح خطا بازگردانده خواهد شد.


      {
        "status": 0,
        "errorCode": 101,
        "errorDescription" : "access denied"
      }
        

جدول errorCode

کد توضیحات
100 درخواست موفقیت آمیز بود
101 آی پی سایت پذیرنده مجاز نیست
102 ترمینال بلاک شده است
103 آدرس بازگشتی متعلق به سایت پذیرنده نیست
104 خطای PSP
107 PSP یافت نشد
108 خطای سرور
110 مبلغ اشتباه وارد شده یا کمتر از 10000 ریال است
111 کلید API اشتباه است
112 پذیرنده غیرفعال است
114 متد ارسال شده اشتباه است
115 ترمینال تأیید نشده است
116 ترمینال غیرفعال است
117 ترمینال رد شده است
118 ترمینال تعلیق شده است
119 ترمینالی تعریف نشده است
120 حساب کاربری پذیرنده به حالت تعلیق درآمده است
121 حساب کاربری پذیرنده تأیید نشده است
122 حساب کاربری پذیرنده یافت نشد

جدول وضعیت ها

کد توضیحات
100 درخواست موفقیت آمیز بود
101 آی پی سایت پذیرنده مجاز نیست
102 ترمینال بلاک شده است
103 آدرس بازگشتی متعلق به سایت پذیرنده نیست
104 خطای PSP
105 تراکنش یافت نشد
106 شناسه مرجع اشتباه است
107 PSP یافت نشد
108 خطای سرور
109 تراکنش ناموفق بوده است
110 مبلغ اشتباه وارد شده یا کمتر از 10000 ریال است
111 کلید API اشتباه است
112 پذیرنده غیرفعال است
113 شناسه سفارش اشتباه است
114 متد ارسال شده اشتباه است
115 ترمینال تأیید نشده است
116 ترمینال غیرفعال است
117 ترمینال رد شده است
118 ترمینال تعلیق شده است
119 ترمینالی تعریف نشده است
120 حساب کاربری پذیرنده به حالت تعلیق درآمده است
121 حساب کاربری پذیرنده تأیید نشده است
122 حساب کاربری پذیرنده یافت نشد
123 کارت نامعتبر است (عدم تطبیق کارت ارسالی با کارت پرداختی)

تست API

خطا